سلام، به سایت شرکت تراز یاران زرین خوش آمدید.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

حسین شیخی

مدیر بازرگانی

حسین شیخی

خانم مافی

کارشناس بازاریابی

خانم مافی

ابوالفضل شوریابی

مدیر سرمایه گذاری

ابوالفضل شوریابی

155 0 788 0912

028-32820720-2

slide-3af28f7
slide-b7d1b0c
slide-f88504e
  • ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها
  • راهکارها و معافیت های مالیاتی
  • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر
  • مشاوره مالیات بر ارزش ‌افزوده
  • مشاوره مالیاتی در رابطه با معافیت‌های مالیاتی